Vill du hoppa på tåget?

Flux Field Engines Scandinavia AB är till
stordel ett R&D företag. I princip all de intäckter
vi får in idag går åter in till nya projekt.
Givetviss är tillväxten det viktigast för att
överhuvudtaget ha möjlighet att hålla igång som
vi gör. Men oavsett vilka produkter som lyckas på
marnaden, så kommer vi att fortsätta ta fram olika
prototyper.
Vill du veta mer?
Se
kontakta oss om hur du kan nå oss.
Så tillsammans kan vi ta fram vilket form av
samarbete som passar bäst.

Med vänlig Hälsning,
Eric Speijer
CEO för Flux Field Engines Scandianvia AB