Ett eftertraktad sigment

Då vår stora passion finns hos El-fordon och
energi. Så har även vår kontaktnät utökats, och
tillföljd även vår produkt urval. Då våra
el-fordon använder ca. 92% av all energi till
transport, så alstras väldigt lite spillvärme.
Något som man verkligen känner av under
vinterhalvåret.För att lösa detta så letade vi
efter allternativa värmekällor. Vilket blev våra
luftdieselvärmare, men det äna ledder ofta vidare

till det andra, Mer finner du i
Katalog för 2018 & Prislistan 2018.